ลักษณะการ ออกหมัด ในกีฬา มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ลักษณะการ ออกหมัด ในกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) | เจริญทองมวยไทยข้าวสารมือ ถือเป็นหนึ่งใน อวัยวะสำคัญ ที่ใช้ออกอาวุธอย่าง " หมัด " สำหรับ มวยไทย ( Muay Thai )  ซึ่งรูปแบบในการ ออกหมัด เพื่อต่อสู้กับคู่ต่อสู้นั้น มีด้วยกันหลากหลายลักษณะ ที่นักมวย ควรจะรู้ ดังต่อไปนี้

 

1. หมัดตรงชกนำ

 

เป็นการปล่อยหมัด ที่อยู่ด้านหน้าพุ่งไปยัง เป้าหมายของคู่ต่อสู้ โดยอาศัยแรงส่ง ที่มาจากหัวไหล่ ลำตัว ตั้งตรง และเท้ายันพื้น เพื่อเป็นหลัก และแรงส่งออกไป ถ้าจดเหลี่ยมขวา หมัดตรงชกนำ คือ หมัดซ้าย ถ้าจดเหลี่ยมซ้าย หมัดตรงชกนำ คือ หมัดขวา  อาจจะชกออกไป โดยไม่เคลื่อนเท้า หรือ เคลื่อนเท้าไปด้านหน้า ด้านหลัง ข้างซ้าย และข้างขวาก็ได้ ส่วนมากเวลาชกไป แล้วน้ำหนักตัว มักจะตกอยู่บนเท้า ที่อยู่หน้าเสมอ

 

2. หมัดตรงชกตาม

 

หมัดตรงชกตาม จะเป็นการใช้หมัดอีกข้างของหมัดชกนำ ปล่อยเป็นแนวตรงไปยังเป้าหมาย โดยอาศัยแรงจากหัวไหล่ ลำตัวและเท้า ส่งแรงไปที่หมัดถ้าจดเหลี่ยมขวา หมัดตรงชกตาม คือ หมัดขวา ถ้าจดเหลี่ยมซ้ายหมัดตรงชกตามคือหมัดซ้าย เมื่อหมัดตรงชกตามพุ่งออกไป ลำตัว เอว และสะโพกจะบิดคว่ำลงเท้าหลังจะส่งแรงน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้า อาจจะสืบเท้าไปข้างหน้า ถ้าชกถอยหลัง หรือฉากออกข้างชกหมัดตรงชกตามก็ได้ส่วนมากแล้ว ถ้าเดินหน้าหมัดตรงชกตาม จะหนักหน่วง และรุนแรงกว่าหมัดชกนำ

 

3. หมัดขว้าง หรือ หมัดเหวี่ยง

 

การปล่อยหมัด โดยการงอ และเกร็งข้อศอกไว้ให้หมัดออกไป เป็นวิธีทางโค้งขนาน กับพื้นดินอาจจะคว่ำหมัด หรือ ตั้งหมัดก็ได้ แต่พยายามให้สันหมัดถูก เป้าหมายหมัดเหวี่ยงแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ หมัดเหวี่ยงสั้น หมัดเหวี่ยงยาว และหมัดเหวี่ยงกลับ

 

4. หมัดเหวี่ยงสั้น หรือ หมัดขว้างสั้น

 

จะใช้ในตอนที่คู่ต่อสู้อ ยู่ในจังหวะ ปิดป้องกันอยู่ เช่น คู่ต่อสู้ ยกมือป้องกัน ใบหน้าตรง ๆ ถ้าชกหมัดตรง ก็จะถูกมือ และท่อนแขนของคู่ต่อสู้ยกกันไว้ ดังนั้น จึงควรใช้ หมัดเหวี่ยงสั้น เพราะหมัดนี้ จะโค้งผ่านเลยแขนคู่ต่อสู้เข้าสู่ใบหน้า หรือปลายคางทางข้างซ้าย หรือข้างขวาได้ โดยหมัดเหวี่ยงสั้น อาจจะมี วิธีทางของหมัด ไม่ขนานพื้น คือ อาจจะเฉียงขึ้น หรือ เฉียงลงสู้พื้นบ้างก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสมของ สถานการณ์ตรงหน้า

 

5. หมัดเหวี่ยงยาว หรือ หมัดขว้างยาว

 

เป็นการชก โดยการเหยียดแขนยาวออกไป เกร็งแขนให้ตึง คว่ำมือ พยายามให้สันหมัดถูกเป้าหมาย โดยเหวี่ยงออกไปเป็นวงกว้างให้วิธีทางขนาน กับพื้นดิน หมัดเหวี่ยงยาว ให้ชกเป้าหมาย ที่อยู่ไกลออกไปเป้าหมายชก คือ ปลายคาง หน้า และคอ

 

6. หมัดเสย

 

เป็นการกำหมัดให้แน่น และงอข้อศอก เกร็งข้อศอก หงายหมัดขึ้น และออกหมัดจากด้านล่าง พุ่งขึ้นวิถีตั้ง ทำมุมฉากกับพื้น การออกหมัด รูปแบบนี้ จะมี 2 แบบ คือ หมัดเสยนำ และ เสยหมัดตาม หมัดเสย จะใช้ได้ดีเมื่อเป้าหมายอยู่ใกล้ตัว เช่น การเข้าคลุกวงใน แล้วคู่ต่อสู้ก้มต่ำเป้าหมายที่ชก คือ บริเวณคาง ท้อง หน้าอกและหน้า

 

7. หมัดโขก

 

เป็นการเหวี่ยงหมัด จากบนลงล่างเป้าหมาย บริเวณขมับ หรือ คางหมัดโขกเป็นหมัดที่รุนแรงใช้หมัดตาม เพื่อให้วงเหวี่ยงมีรัศมีกว้างขึ้น หมัดโขก เป็นหมัดที่มีทิศทางจากบนลงล่างแบ่งเป็น หมัดโขกวงกว้าง กับหมัดโขกวงแคบหมัดนี้ เป็นหมัดที่รุนแรง เพราะ อาศัยแรงเหวี่ยงของไหล่ และแขน

 

การออกหมัดของนักมวยนั้น ไม่ใช่แค่เพียง การปล่อยแรงชกไปหาคู่ต่อสู้ แต่นักมวย ยังมี ควรรู้ ลักษณะของทิศทางในการออกหมัด ที่แตกต่างกันด้วย เพื่อให้เลือก สามารถ ออกหมัดให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ณ ขณะนั้น

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

 กติกา และ การจำแนกรุ่น ของ กีฬา มวยไทย

 ฝึก การเตะ ใน มวยไทย ( Muay Thai )

Created : 18-03-2022


บทความที่น่าสนใจ

ฝึกมวยไทย ไขมันส่วนเกิน ได้ง่าย ๆไปดูกัน
มวยไทยกับเครื่องแต่งกายในสมัยก่อน