มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ( Muay Thai ) กับ การไหว้ครู | เจริญทองมวยไทยข้าวสารมวยไทย ( Muay Thai ) กับ การไหว้ครู ถือเป็น ประเพณี ที่สำคัญ และ ถือเป็น พิธีการ อันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ จะได้รับ การฝึกฝน ให้เป็น นักมวย จะต้องมีการ ขึ้นครู เป็นอันดับแรก ซึ่งเปรียบเสมือน พิธีการ มอบตนเอง ให้อยู่ ภายใต้ การบังคับ บัญชา ของครู

เพื่อเป็นการ ศึกษาวิทยาการ ในฐานะของ คนที่ว่านอน สอนง่าย และกล้าหาญ สำหรับ การเตรียมตัว และ ปรับปรุงตน ให้ก้าวขึ้น สู่การเป็น ทหารพระราชา นักมวย จะต้องมีครู ต้องเคารพ และเทิดทูนครู เพราะว่า ในสมัยก่อน การที่ครู จะยอมรับ ผู้ใดเป็นศิษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งครูมวย ที่เชี่ยวชาญ ก็มีอยู่ ไม่มากนัก และในการสอน ไม่ได้คิดค่าสอน แต่อย่างใด ผู้ที่มีความประสงค์ จะศึกษาเล่าเรียน จึงจำเป็น ต้องฝากเนื้อฝากตัว กับครู คอยปรนนิบัติ อยู่เป็นเวลานานจนกว่า จะได้รับ การถ่ายทอดวิชา จนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูมวย กับ ศิษย์ ในสมัยก่อน จึงมีความสัมพันธ์ กันแนบแน่น ดุจบิดา กับ บุตร นั่นเอง

 

การที่ครู จะรับผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นศิษย์ ผู้เป็นศิษย์ จะต้อง ให้สัตย์ปฏิญาณ ต่อครู ดั่งเช่น อาจารย์กิมเส็ง ทวีสิทธิ์ ให้ศิษย์ รับสัตย์ปฏิญาณ 4 ข้อ คือ

1) จะบำรุง ร่างกาย ให้สะอาด แข็งแรง และ ดำรงชีวิต ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์

2) จะไม่รังแก ผู้อ่อนแอ ร่วมรัก สามัคคี และ ช่วยเหลือกัน เมื่อช่วยได้

3) จะบำเพ็ญ กรณี เพื่อประโยชน์ ผู้อื่น และ รักชาติ

4) จะหลีกเลี่ยง เหตุการณ์ อันไม่สงบ

 

การไหว้ครู ก่อนการ แข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นข้อแตกต่าง จากกีฬาอื่น ๆ โดยเฉพาะ คิกบ็อกซิง ( kick boxing ) ที่ได้พยายาม เลียนแบบ การชกมวยไทย ( Muay Thai ) จนเหมือน แทบทุกอย่าง แต่แตกต่างกัน เพียงไม่ใช้ศอก ในการชก และ ไม่มีการไหว้ครู ดังนั้น การไหว้ครู จึงถือเป็น จุดเด่น และเอกลักษณ์ ของกีฬามวยไทย ( Muay Thai ) อย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ ยังมี การครอบครู หมายถึง การที่ศิษย์ ได้ศึกษา ศิลปะมวยไทย ( Muay Thai ) จนหมดสิ้นแล้ว และ สามารถถ่ายทอดวิชา ให้แก่ผู้อื่นได้ ก็จะทำ พิธีครอบครูให้ 

 

นอกจาก การขึ้นครู และการครอบครูแล้ว ยังมี การไหว้ครู ประจำปี ซึ่งในศิลปะมวยไทย ( Muay Thai ) ของสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า “การไหว้ครู ซึ่งจัดกัน เป็นประจำ หรือ เป็นประเพณีนี้ ดูเหมือนในโลกนี้ จะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้น ที่ปฏิบัติกัน ส่วนประเทศอื่น ไม่เห็นมี แม้ประเทศจีนเอง จะมีกล่าวถึง การไหว้ครูไว้บ้าง ในหนังสือนิยายบางเรื่อง ก็ทำกันเป็นการเฉพาะ ในบางสำนักเท่านั้น ไม่ได้ทำกันทั้ งประเทศอย่างไทย ประเทศไทยเรา มีประเพณี การไหว้ครู มาแต่โบราณ เราไหว้ครู เพราะความเคารพ ในความเป็นผู้รู้ และความเป็นผู้มีคุณธรรม คุณสมบัติทั้ง 2 ประการของครู ต้องสอดคล้องสัมพันธ์ กับคุณธรรมของศิษย์ การเรียนการสอน จึงจะดำเนินไปด้วยดี และจากคำปฏิญาณ ที่ศิษย์กล่าว ต่อหน้าครู ในพิธีไหว้ครู จะทำให้ศิษย์ ระลึกถึงอยู่เสมอ แม้จะจบการศึกษา อบรมไปแล้ว เป็นเวลานานก็ตาม ก็ยังมีใจระลึก ถึงครูอยู่ด้วยความเคารพยกย่อง”

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก กับ 5 ตำรับมวยไทย ( Muay Thai )

มงคล เครื่องรางสวมใส่ของ มวยไทย

Created : 11-05-2022


บทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ( Muay Thai ) 4 ภาค มีอะไรบ้าง
แนะนำ คำศัพท์วงการ มวยไทย ( Muay Thai )