จิตวิญญาณ มวยไทย กับประโยชน์อันล้ำค่า

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

จิตวิญญาณ มวยไทย กับประโยชน์อันล้ำค่า | เจริญทองมวยไทยข้าวสาร     กีฬาที่หลายคนเห็นตามทีวี และมีคนเชียร์กันเสียงดังสนั่น คงนี้ไม่พ้น กีฬา มวยไทย ที่สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นกีฬาที่ดำรงไว้จวบจนปัจจุบัน ซึ่งกีฬาจะบอกเลยว่า ได้รับความนิยมมากขึ้น สามารถออกกำลังกาย เผาผลาญไขมัน บำรุงจิตใจ และ อารมณ์ได้ดี กีฬา มวยไทย มีประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะ

 

ความสำคัญของ มวยไทย

            การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึกมวยไทยยังนำใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทย และยังนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย

 

ความสำคัญของมวยไทย

ความสำคัญของมวยไทยแบ่งออกได้ 6 ประการ ดังนี้

1. ความสำคัญต่อบุคคล บุคคลที่ฝึกมวยไทยจะมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมของมวยไทย เป็นกิจกรรมร่วมกันหลาย ๆคน เมื่อมีการจัดการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ มวยไทยยังสามารถฝึกเด็ก เยาวชน เพื่อไปแสดงศิลปะมวยไทย เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการสร้างความสนุกสนาน

3. ความสำคัญต่อประเทศ มวยไทยมีส่วนสำคัญในการดำรงเอกราชของชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมวยไทยช่วยในการรบของทหาร ทหารและตำรวจจึงได้รับการฝึกมวยไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มวยไทยแพร่หลายเป็นที่นิยมกันในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ทำให้ชาวต่างชาติรู้จักคนไทย นิยมยกย่องความสามารถด้านมวยไทย โดยจ้างให้ไปเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยช่วยทำให้มีงานทำ ทำรายได้เข้าประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

4. ความสำคัญต่อนานาชาติ มวยไทยมีความสำคัญต่อชาวโลก เนื่องจากนานาประเทศ หันมาสนใจศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทย และนิยมฝึกซ้อมเพื่อการออกกำลังกาย เพื่อการแสดงและเพื่อการแข่งขัน มีการตั้งชมรม และองค์กรมวยไทยในต่างประเทศกันมากมาย ซึ่งล้วนแต่นำกิจกรรมการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการแสดงศิลปะมวยไทย เป็นสื่อ ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากขึ้น ทั้งชื่นชมและหวงแหนศิลปะมวยไทยเหมือนเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นมาสำหรับชาวโลกทั้งมวล

 

ประโยชน์ของมวยไทย

มีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประโยชน์ของมวยไทยในแง่มุมต่างๆ ไว้ดังนี้

มีความมั่นใจในตนเอง

ทำให้เกิดความกล้าหาญ

มีอำนาจบังคับจิตใจดีขึ้น

มีความสุขุม รอบคอบ และเยือกเย็น

มีความพินิจ พิเคราะห์ รู้จักเหตุผล

มีสมรรถภาพทางกายดี

มีความมานะอดทน

มีเชาวน์ไว ไหวพริบดี ตัดสินใจได้ฉับพลัน

มีความเข้มแข็ง อดทน

มีความสุจริต ยุติธรรม

มีความสนุกสนาน ร่าเริง เบิกบาน

มีความสามัคคี

มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

มีความโอบอ้อมอาร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เป็นพลเมืองดีของชาติ

มีรูปร่างทรวดทรงสง่างาม

สร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย

สามารถป้องกันตนเองและคุ้มครองผู้อื่นในยามมีอุบัติภัยต่างๆ

 

     ผู้ที่ฝึกมวยไทยจะได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ นับตั้งแต่การครอบครู การสาบานตน และหลักการของการฝึกมวย โดยหลักการฝึกมวยนั้น มิได้มุ่งเพียงฝึกฝนให้มีสมรรถภาพในด้านกำลังกาย ความว่องไว ความมีปฏิภาณเท่านั้น แต่มุ่งฝึกจิตใจให้สุภาพ และมีศีลธรรมอันดีด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก saranukromthai

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

วิถีมวยไทย สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

ศิลปะการต่อสู้ใด อันตรายที่สุด

มวยไทย ไม่ได้มีดีแค่ ป้องกันตัว

Created : 28-05-2020


บทความที่น่าสนใจ

นักมวยสายตาต้องไวและเฉียบคม
มวยไทยกับการจำแนกรุ่นและการชั่งน้ำหนัก